Korkularla Hekimlik Olmaz, Sağlıklı hizmet verilemez!

  09.04.2018   418 okunma   

Son yılların artan sağlıkta şiddet sorunununa karşı uzmanlık dernekleri biraraya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. Hekimlere yönelik şiddete sorun çeken dernek yöneticileri, milyonluk tazminat davalarına karşı da önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Uzmanlık Derneklerinin liderliğini yapan Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof.Dr.Ateş Karateke hekimlerin işyüküne dikkat çekerek 'Türkiye’de 142 bin doktor görev yapıyor ve bir doktora 572 hasta düşüyor. Ülkemizde 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye yaklaşık 30 hekimdir. Yani Türkiye’de meslektaşlarım diğer dünyadaki doktorlara göre çok daha fazla hasta bakıyor' diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının şiddet riski diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Prof.Dr.Ateş Karateke, 'Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet sayısı yaklaşık 46 bindir. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması sonrasında şiddet uygulayanların cezalandırılmaması veya sonuçlarının gündeme getirilmemesi de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır' dedi.

 Sağlıkta şiddet tıp eğitimini de etkilemektedir

Sağlıkta şiddetin tıp eğitimini de etkilediğini belirten Prof.Dr.Karateke 'Bu iki yönde gerçekleşmektedir. Birincisi; yıllarca doktorluk hayali kuran başarılı ve donanımlı öğrenciler bu kadar zorlu ve fedakârlık dolu eğitim süreci sonunda gerek maddi gerekse manevi tatmin yaşamanın zor olduğu bir de üzerine hayatlarına kast edecek oranlara varan şiddet riski nedeni ile tıp eğitiminden vazgeçebilmektedirler. Sağlıkta şiddetin ikinci yansıması ise tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler üzerine olmaktadır. Artık öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavlarında ya da malpraktise konu olabilecek çalışmaları kapsamayan az riskli uzmanlıklara yönelmektedirler' diye konuştu.

Gereksiz açılan tazminat ve ceza davaları hekimlik uygulamalarını etkiliyor

'Gereksiz açılan tazminat ve ceza davaları hekimleri korkutmakta ve mesleki uygulamalarını etkilemektedir' diyen Prof.Dr.Karateke, 'Defansif uygulamalar veya korkularla yapılan fazladan müdahaleler hem toplum sağlığını etkileyecek boyuta gelmiştir hem de sosyal güvenlik sistemi kaynaklarının gereksiz tüketilmesine sebep olmaktadır. Hekimler olarak yaptığımız tıbbi uygulamaların ve aldığımız kararların tabiî ki sorumluluğunu taşıyoruz. Ama alınacak hasta onamlarına her detayı büyük zaman ayırıp belirtsek bile yine; “Anlamadım, okumadan imzalatıldı” gibi birçok nedenle meslektaşlarımız uzun süren mahkeme süreçleri ile yıpratılmakta ve hekimlik uygulamalarının bu korkularla hastaların lehlerine olmayacak şekilde değişmesine neden olmaktadır. Tazminat davalarında kazanç ile orantılı olmayan cezalar meslektaşlar arasında şehir efsanesi gibi yayılmakta ve ülkemizdeki tüm hekimlik uygulamalarını etkilemektedir.'Tüm bunların sonucu olarak yapılması gereken tıbbi müdahaleler korkularla geç yapılmakta veya yapılmamaktadır' dedi.

Türk Nşroloji Derneği adına konuşan Doç Dr Aslı Şentürk hekimlerin branş seçiminde şiddetin rol oynadığını belirtirken, hekimlerin cerrahi branştan şiddet nedeniyle uzaklaştığını belirtti.

Türk Cerrahi Derneği adına konuşan Doç Dr Beyza Özçınar ise hekime şiddetin azaltılması konusunda Türk halkına güvendiklerini ifade ederken, sağlıkta şiddetin vatandaşın sağlığını da doğrudan etkilediğini belirtti.

Prof.Dr.Tümur Gürgan ise sağlık okuryazarlığına dikkat çekerken, bilinçli bir şekilde sağlık hizmetinin alınabilmesinde sağlık okuryazarlığına dikkat çekti. Korku ile ne bilimin ne sağlık hizmetinin olacağını ifade eden Prof.Dr.Gürgan reçetelerin korku ile yazılamayacağını belirtti.

Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı Prof Dr Fatih Şendağ ise sağlıkta şiddetin bir çok ayağı olduğunu söylerken, tedavi olmak için gelen bir hastanın 'hekimi öldürmeyi' bile düşündüğünü, bunun anlaşılması güç bir durum olduğunu belirtirken, hekimlerin iş yüküyle ilgili sağlık politikalarında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ifade etti.

TJOD Yönetim Kurulu üyesi Prof Dr Mümtaz Koyuncu, ilk kez bir Sağlık Bakanının kendi omuzlarına dokunduğunu ve sahip çıktığını ifade ederken, geçtiğimiz hafta çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınında hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ameliyatları bırakmadığı ve hastalarına sahip çıktığını belirtti.


Kaynak: medimagazin.com.tr / 09.04.2018