İzmir'de sağlıkçılar iş bırakıp şiddeti protesto etti

  22.06.2018   297 okunma   

Ege Üniversitesi hekimleri ve sağlık çalışanları, son bir haftada gerçekleşen şiddet olaylarına karşı iş bıraktı.

Son bir haftada yaşanan iki sağlıkta şiddet vakasına karşı Ege Üniversitesi hekimleri ve sağlık çalışanları 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Sağlık çalışanları benzer şiddet olaylarının yaşanması durumunda o gün tamamen bir iş bırakacaklarını da belirttiler.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakın zamanda yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı İzmir Tabip Odası ve hastanede örgütlü SES İzmir Şubesi iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi ve basın açıklaması yaptı. İş bırakma eylemine Türk Sağlık Sen Üniversiteler Şubesi de katılarak destek verirken açıklamaya direnişteki Ege Üniversitesi işçiler ve TMMOB yöneticileri de katıldı.

Açıklamada, son bir hafta içinde sadece İzmir’de ikisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olmak üzere, Torbalı Devlet Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Karabağlar 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde 5 sağlıkta şiddet olayı gerçekleştiğinin bilgisi verilirken sağlıkta şiddeti sonlandırmak için yetkililere gerekenin yapılması çağrısı yapıldı.

Ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz, sağlıkta dönüşüm programının uygulanmaya başladığı son 15 yılda sağlıkta şiddetin artarak devam ettiğinin altını çizerek "Sağlıkta uygulanan neoliberal politikalar sağlık hizmeti veren kurumları bir işletmeye dönüştürmekte, sağlık hizmetinin niteliğini bozmakta, bu da sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir. Bugün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan, acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çalışan hekimler tükenmişlik yaşıyor. Sistemden kaynaklanan sorunların tek sorumlusu olarak hekimler ve sağlık çalışanları görülüyor" dedi.

'TOPLUMDAKİ ŞİDDETİN BİR YANSIMASI'
Sağlıkta şiddetin toplumda şiddeti besleyen zeminin de bir yansıması olduğunu ifade eden Obuz  şunları söyledi "Şiddet sadece sağlıkta yok kuşkusuz. Kadına, çocuğa, LGBTİ+ bireylere, mültecilere yönelen şiddet, güçlünün zayıfa hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda şiddetin sokak hayvanlarına kadar uzandığını görüyoruz. Bu, sevgiden uzak nefret dolu bir topluma dönüşmekte olduğumuzun da bir göstergesidir. Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanması, hoşgörü ortamının yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir. Şiddeti öven, olağanlaştıran, şiddete özendiren, diziler, yayınlar kaldırılmalı, eğitim müfredatları değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir."

Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın da uygulanmaya konulmasını isteyen Obuz, "Şiddete uğrayan bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamu otoritesine, yasa yapıcılara, hastane yöneticilerine, sağlık çalışanlarını her türlü şiddetten koruma görevlerini bir kez daha hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz" dedi.


Kaynak: evrensel.net / 22.06.2018