Erbay'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet açıklaması

  23.10.2018   427 okunma   

TÜRK Tabipler Birliği ve tabip odalarının sağlıkta şiddetin önlenmesi ve 'Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması talebiyle başlattığı 'Beyaz Nöbet'  etkinliğine destek veren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları son dönemde artmıştır. İnsan hayatı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalı ve Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır" dedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri ve Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan'ın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin birçok ilinden Tabip Odası başkanları, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi ve Sağlıkta Şiddet Yasası Tasarısı'nın hayata geçirilmesi için TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü. CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Süleyman Girgin ve Suat Özcan'ın da katıldığı görüşmede TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, sağlık ortamında yaşanan ölümcül şiddete karşı yetkililer tarafından hiçbir önlem alınmadığını savundu. Adıyaman, bundan sonra yaşanacak şiddet olaylarında olayın yaşandığı sağlık kurumunda sağlık hizmetinin duracağını söyledi.
Hekimlerin ziyaretinin ardında sağlıkta yaşanan şiddet olayları ve Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili açıklamada bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, "Sağlık alanında şiddet olayları giderek artmakta ve bu şiddet olayları sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit eder hale gelmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet, AKP'nin sağlığı ticarileştirmesi ve hastaları müşteri haline getirmesinden kaynaklanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son beş yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete uğramıştır. Bunlardan 42 bin sağlık çalışanı sözlü şiddete, 18 bin sağlık çalışanı da fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Sağlıkta şiddetin hiçbir biçimini ister fiziksel, ister sözlü olsun asla kabul edemeyiz" dedi.


Sağlıkta şiddetin kalıcı bir şekilde önlenebilmesi için bu sorunun kapsamlı bir şekilde ele alınmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Erbay şunları söyledi:


"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için etkin tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Ancak yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra sağlığın temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle, sağlık ticarileştirilmekten kurtarılmalı, sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükü azaltılmalı, insani çalışma ortamı sağlanmalı, çalışma şartları iyileştirilmelidir. Diğer yandan sağlık çalışanlarını hedef haline getiren söylemlere son verilmelidir. CHP olarak insan hayatı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için Meclise yasa teklifi verdik. Bu yasa teklifi bir an önce kabul edilerek yasalaşmalıdır. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız. Sadece şiddetin önlenmesi için değil sağlık çalışanlarının bütün sorunlarının çözümü için gerekli mücadeleyi vereceğiz."

kaynak:hurriyet.com.tr/22.10.2018