Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu 21 Aralık 218 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti

  24.10.2018   399 okunma   

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Hasan Oğan, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Genel Sekreteri Pof. Dr. Gülriz Erişgen ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda radyasyon kullanımında yer alan tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunları  ve çözüm önerileri dile getirildi.

Doksan üç katılımcı ile gerçekleşen sempozyumun içeriği en kısa sürede pdf ve kitap formatlarında yayınlanacaktır.