Sağlıkta Şiddete Protesto

  04.04.2019   157 okunma   

Diyarbakır’daki sağlık meslek kuruluşları, sağlıkta giderek artan şiddeti protesto ederek, “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası’nın” bir an önce çıkarılmasını talep etti.  

Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Diş Hekimleri Odası (TDB) Mezopotamya Psikologlar Derneği (DERMEZ), Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği (DİYAHED) ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi, 29 Mart günü İzmir Bornova ilçesi  Yunus Emre 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görevli bir doktorun saldırıya uğramasına ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yaptı.

ASM önünde, sağlık meslek kuruluşları adına ortak açıklamayı yapan DİYAHED Başkanı Kemal Nayon, İzmir’de saldırıya uğrayan meslektaşlarının nasıl saldırıya uğradığı ve saldırı sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Meslektaşlarına yönelik saldırısı sonrası, diğer sağlık çalışanlarına da saldırı olduğunu dile getiren DİYAHED Başkanı Nayon, “Bununla yetinmeyen saldırgan, mahalledeki diğer yakınlarını çağırmıştır. İki araba eli sopalı 10 kişi ASM ’ye gelerek ASM ’de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri, olaya engel olmaya çalışan esnafı darp etmiştir.” dedi.

Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının artık görevi başında şiddete maruz kaldığını söyleyen Nayon, görevi başındaki doktorların sözel şiddete, tehditlere ve darp edilerek öldürüldüğüne dikkat çekti. Nayon, “Evet, biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var, bu yeminde şifa vermek var. Bu yeminde, hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var.” diye konuştu.

GÜNDE 30 DEFA SALDIRIYA UĞRUYORLAR

Nayon, Türk Tabipler Birliği, Aile hekimleri dernekleri federasyonu, sağlık alanındaki sendikalar ve sivil toplum kurumları uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenlerine, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirdiğini söyledi. Yöneticilerin şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet ettiğini söyleyen Noyan, “Bütün bu çabalarımıza rağmen Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdelen ve Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile devletin sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet olayı yaşanmaktadır. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.” şeklinde konuştu.

DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

“Etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası bir an önce çıkarılmalıdır” diyen Nayon, yapılacak yeni yasada sözel şiddet,  sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren asılsız ithamlara cezai yaptırımların getirilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak sağlıkta şiddeti bitirmek için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Noyan, “Daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız. Söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz, iş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

kaynak: guneydoguguncelcom/04.04.2019