Şanlıurfa Tabip Odası: Şiddet Varsa Sağlık Yok

  04.04.2012   2685 okunma   
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki özel bir sağlık kurumunda çalışan Op.Dr. Mustafa TOPRAK 02 Nisan 2012 Salı günü  şiddete ve hakarete maruz kalması üzerine Şanlıurfa Tabip Odası bir basın açıklaması yayınladı. Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Dr.Eyyüp ŞELLİ imzası ile yayınlanan açıklama şu şekilde:

ŞİDDET VARSA SAĞLIK YOK!
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ne yazık ki her geçen gün artarak devam etmektedir. Sağlıksız bir çalışma ortamında hizmet veren sağlık çalışanları için şiddet, başlı başına bir meslek riski haline gelmiştir. Bu şiddetin yeni bir örneği Akçakale ilçemizde özel bir sağlık merkezinde çalışan Op.Dr. Mustafa TOPRAK 02 Nisan 2012 Salı günü  şiddete ve hakarete maruz kalmıştır.Yaşanan şiddet olayı, son yıllarda giderek artan hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete yeni bir boyut kazandırmıştır.

"Özellikle hekim ihtiyacının çok olduğu bölgelerimizde, mesleğimizi en iyi şekilde yapma gayreti içindeyiz. Ülkemizde bu yüce görevimizi yaparken, maalesef halkımızı temsil ettiğine inanmadığımız kendini bilmez bazı insanların akıl almaz saldırılarının son yıllarda gittikçe arttığına şahit oluyoruz. Hasta hakları, bazı hastalarımız tarafından yanlış anlaşılarak, her fırsatta sağlık mensuplarına fiili saldırı hakkı olarak kullanılmaktadır. Bu duruma ciddi önlemler alınmadığı sürece, sağlık çalışanlarına karşı sözlü ve fiili şiddet artarak devam edecek. Hasta haklarının yanında doktor ve sağlık çalışanlarının hakkı da unutulmamalıdır. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan sağlık personelleri, adeta sahipsiz bırakıldı. Bu konularda odamız ve diğer meslek örgütlerinin uyarılarına rağmen, hiçbir önlemin alınmamasını üzüntüyle izlemekteyiz."

Meslektaşımıza uygulanan bu şiddet, bu onur kırıcı davranış biz hekimlerde büyük üzüntü ve öfke yaratmıştır. Sağlık çalışanına şiddet, kaynağı ne ya da kim olursa olsun sağlık çalışanı ve halkın sağlığı için risk oluşturan bir durumdur. Şiddetin diğer işyerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı, diğer çalışma ortamlarına göre 16 kat fazla olduğu bilinmektedir. Sağlık kurumlarındaki şiddetin gerçekte yaşanana oranla daha az bildirildiği, ancak yaralanma ve benzeri şiddet olayları görünür olduğunda önemsendiği bilinen bir gerçekliktir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sayısal verileri, durumun ne denli ürkütücü boyutlarda olduğunu göstermektedir. Sağlık çalışanlarının %40’ının maruz kaldıkları şiddeti özel bir sorun olarak algılayıp bildirmekten kaçındıkları saptanmıştır. Çalışanların %64’ünün en az bir kez şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir.

Şanlıurfa tabip  odası yönetim kurulu olarak ilimizde çalışan doktorlar, hemşireler, öğretim üyeleri, asistanlar, hizmeti üreten tüm sağlık çalışanları olarak; hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyor; sağlık çalışanlarının büyük dayanışması içinde bu şiddet olayının takipçisi olacağımızı ve mesleğimize, özlük haklarımıza, insanlık onurumuza yönelik her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğimizi bildiriyoruz. Şiddetin önlenmesi ve şiddetin açtığı yaraların sarılması için, yetkilileri sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırıyoruz.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına Dr.Eyyüp ŞELLİ


Kaynak: urfatabip.org