Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürü 4.Baskı Yayınlandı Broşürler
2 Skopi Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
3 Kişisel Sağlık Verileri 3.Ulusal Kongresi Kitabı Çıktı KİTAPLAR
4 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 68-69. sayısı çıktı KİTAPLAR
5 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
6 Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi bildiriler kitabı yayınlandı KİTAPLAR
7 Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı Kitabı Kongre Sunumları
8 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
9 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
10 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
11 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
12 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
13 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
14 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
15 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
16 Hekimler ve terör Makaleler
17 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
18 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
19 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
20 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
21 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
22 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
23 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
24 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
25 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
26 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
27 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
28 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
29 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
30 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
31 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
32 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
33 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
34 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
35 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
36 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
37 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
38 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
39 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
40 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
41 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
42 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
43 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
44 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
45 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
46 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
47 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
48 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
49 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
50 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler