Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi bildiriler kitabı yayınlandı KİTAPLAR
2 Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı Kitabı Kongre Sunumları
3 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
4 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
5 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
6 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
7 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
8 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
9 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
10 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
11 Hekimler ve terör Makaleler
12 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
13 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
14 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
15 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
16 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
17 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
18 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
19 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
20 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
21 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
22 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
23 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
24 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
25 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
26 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
27 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
28 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
29 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
30 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
31 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
32 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
33 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
34 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
35 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
36 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
37 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
38 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
39 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
40 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
41 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
42 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
43 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
44 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
45 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
46 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
47 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
48 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
49 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler
50 İş Cinayetleri mi İşçi Cinayetleri mi? - Emre Gürcanlı Makaleler