Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Skopi Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
2 Kişisel Sağlık Verileri 3.Ulusal Kongresi Kitabı Çıktı KİTAPLAR
3 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 68-69. sayısı çıktı KİTAPLAR
4 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
5 Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi bildiriler kitabı yayınlandı KİTAPLAR
6 Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı Kitabı Kongre Sunumları
7 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
8 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
9 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
10 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
11 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
12 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
13 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
14 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
15 Hekimler ve terör Makaleler
16 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
17 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
18 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
19 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
20 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
21 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
22 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
23 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
24 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
25 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
26 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
27 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
28 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
29 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
30 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
31 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
32 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
33 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
34 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
35 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
36 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
37 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
38 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
39 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
40 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
41 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
42 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
43 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
44 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
45 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
46 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
47 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
48 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
49 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
50 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler