Sağlık Personelinin Seçim Öncesi Dönemde Çözülmesini Beklediği Konular

  15.02.2019   580 okunma   

Bir seçim dönemine daha hekim dışı sağlık personeli yıllardır çözülmesini umut ettiği problemler ile giriyor.

Sahada sağlık personelinin çözüm beklediği konuları maddelendirdik. 

* Hekim dışı sağlık personeli yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını  ve geçmiş yılları kapsamasını

* 3600 ek göstergenin  tüm sağlık çalışanlarına verilmesini

* Tüm kurumlarda olduğu gibi görevde yükselme sınavının yapılmasını  

* Sözleşmeli yönetici atamalarının görevde yükselme sınavı ile yapılmasını 

* Sözleşmeli yönetici  atamalarında yönetici kadrolarına memur olmayanların atanmamasını

* Sözleşmeli yönetici  atamalarında yönetici kadrolarına

* Sağlık Bakanlığı personeli olmayanların atanmamasını  

* Sözleşmeli yönetici atamalarında başarılı yöneticilerin,STK'ların isteği üzerine sistem dışına itilmemesini

* Sözleşmeli yönetici atamalarında kadın yönetici sayısının artırılmasını

* Kadın yönetici istemiyorum diyen sözleşmeli yöneticilerin sistem dışında bırakılmasını

* İl içi tayin yönetmeliğine rağmen il içi tayin açmayan iller ile ilgili gerekli incelemenin başlatılmasını

* Bakanlığın resmi yazısına rağmen İl , ilçe sağlık müdürlüklerinde geçici görevlendirme ile eleman çalıştırmaya devam eden müdürlükler ile ilgili incelemenin başlatılmasını

* Bakanlık tarafından yazılan Resmi Yazıya rağmen il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde geçici görev ile çalışanların geçici görevlerinin uzatılması ve yeni görevlendirmelere devam edilmesi ile ilgili incelemenin başlatılmasını İhtiyaç dahilinde diyerekten geçici görevlendirme yapılırken müracaat alınmasını, kriterlerin belirlenmesini ve duyuru yapılmasını 1 yıl için de geçici görevlendirme süresi 6 ay iken il-ilçe sağlık müdürlüklerine ve ADSM'ler için geçici görevlendirmelerin 1 yıllık yapılması ile ilgili inceleme başlatılmasını

* Maaşlarında sayenen zam yapılarak iyileştirme yapılmasını

* Maaşın sabit ek ödeme ve ek döner sermaye adı altında 3 parçada almak yerine maaş olarak tek bir kalemde almak ve emekliliğe yansımasını

* Senelik izinde ek döner sermayesinin kesilmemesini

* Bakanlık genelgesine rağmen sağlık personelinin idari büro-basın yayın- satın alma- hukuk büro gibi alanı dışında çalıştırılması ile ilgili inceleme başlatılmasını  

* Resmi Gazetede yer almasına  rağmen, servis sorumlu hemşirelerinin yüksek lisans mezunu olma kriterine rağmen bu parametreye uymayanlar ile ilgili inceleme başlatılmasını 

* Resmi Gazetede Gözetmen hemşire gece çalışır denmesine rağmen, gündüzde çalıştırılmamasını ve aksi davranalar ile ilgili inceleme başlatılmasını

* Resmi Gazete de, YTK, 663 sayılı KHK yer almamasına rağmen ara idareci kadrolarının oluşturulmamasını(koordinatör vb) 25 yıl ve üzeri sağlık personelinin hizmeti aksatmayacak şekilde nöbetten çıkarılması ile ilgili resmi yazı var iken, 25 yıl ve üzeri çalışan personel nöbetli alanlarda çalıştırılırken eğitim,enfeksiyon, Tig, tıbbi sarf, kalite, kanser kayıtcılık vb alanlarda 25 yıl altı personel görevlendirmelerinin yapılmamasını 

* Bir hastanede eğitim hemşireliği, gebe okulu hemşireliği, obezite okulu hemşireliği, diyabet hemşireliği adı altında 8 yakın hemşirenin görevlendirilmemesini Kalite birimlerinde 3 ve 3 den fazla hemşirenin görevlendirilmemesini

* Sağlık Bilimleri Ensitülerinde yer alan hemşirelik, ebelik, çocuk gelişimi  vb. fakültelerde öğretim üyesi görevlendirmelerinde alanı ile ilgili görevlendirme yapılmasını kişiye özel ilanlara son verilmesini 

* Sağlık alanında yüksek lisans, doktora yapan personelin maddi ve manevi olarak mağduriyetlerinin giderilmesini

kaynak: personelsaglikhaber.net/13.02.2019