EMO kamu kurumlarındaki yangınlar için uyardı

  25.03.2019   336 okunma   

EMO İzmir Şubesi, kamu kurumlarında yaşanan yangınlara dikkat çekerek uygulanması gerekenleri açıkladı.

Kamu kurumlarında yakın zamanda yaşanan yangınlarla ilgili uyarıda bulunan EMO İzmir Şubesi mevzuat eksikleri nedeniyle yeterli önlemler alınmadan tamamlanmış binalar için ek önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, son bir ay içinde elektrik tesisatı ve trafolardan kaynaklı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Bakırköy Adliyesinin, İstanbul Kadıköy'de özel bir okulda yaşanan yangınlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yangınların önüne geçebilmek için mevzuat değişikliği yapılması istendi.

Elektrik tesisatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun tesis edilmemesi, işletme ve bakımına önem verilmemesinin kaçınılmaz olarak yangınlara neden olacağının vurgulandığı açıklamada "Öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması için binalarda elektrik tesisatının uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından projelendirilmesi ön şarttır. Tesisin yapımında standartlara uygun malzeme seçilmelidir. İşletmeye alırken tesisat kontrolü; bilgi sahibi ve deneyimli elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yerine getirilmelidir. İşletme aşamasında trafolara ilişkin her türlü bakım faaliyeti Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu uzman mühendisin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve yıldırımdan korunma sistemlerinin periyodik kontrolleri de düzenli olarak uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Kontroller sonucu oluşturulan raporlar sıradan evraklar gibi raflara kaldırılmamalıdır. Bu raporlarda tespit edilen eksiklikler ve hatalar hızla giderilmelidir. Hastaneler başta olmak üzere tüm kamu binalarında tespit edilen eksiklerinin giderilmesi için ödenek ayrılmalıdır" denildi.

"YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ KURULMALIDIR"
Alınan tüm önlemlere rağmen yangın çıkma olasılığına da hazır olunması gerektiğinin ifade edildiği açıklama şöyle sürdürüldü "Binalarda çıkacak yangınlara erken müdahale edilebilmesi için, teknolojik olarak en önemli güvenlik önlemleri arasında yangın algılama ve uyarı sistemleri gelmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte, 29 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete`de yapılan değişiklikle; 2007`den önce yapı ruhsatı başvurusunda bulunan binalar; o tarihten önce tamamlanmış binalar gibi "mevcut yapı" statüsüne alınarak, muafiyet genişletilmiştir. Önlem alınmayacak bina sayısını artırmak yerine azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Geçmişte mevzuat eksikleri nedeniyle yeterli önlemler alınmadan tamamlanmış binalarda ek önlemler hayata geçirilmelidir. Yangın güvenliğine ilişkin sistemlerin sürekli çalışmasını sağlayacak Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatları İşletme Sorumlusu`na ilişkin Odamızın düzenlemelerine paralel olarak, üçüncü tarafları da bağlayan yönetmelik değişikliklerini hayata geçirmelidir".

"ZORUNLU OLMASA DA EK ÖNLEMLER ALINMALIDIR"
EMO olarak can güvenliği için alınacak önlemleri "kaynak israfı" olarak gören anlayışa karşı uzun yıllardır mücadele ettiklerinin belirtildiği açıklama  "Mevzuat eksiklikleri giderilmediği gibi "önlemsizliğin" boyutu düzenli olarak büyütülmektedir. Bu nedenle yurttaşlara, bina yöneticilerine, işletmecilere, hastane, yurt ve okul yönetimlerine "zorunlu" olmasa da ek önlem alma çağrımızı yeniliyoruz. Yurttaşlar, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla binalarındaki elektrik ve elektronik sistemlerin kontrol edilmesi ve eksiklerinin belirlenmesi için Şubemizden bilgi alabilirler" denildi. (İzmir/VERENSEL)

kaynak: evrensel.net/21.03.2019