Dr. Ersin Arslan'ın Öldürülmesiyle İlgili Dava Gaziantep'de Başladı

  17.10.2012   2001 okunma   
Gaziantep'de 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından görevi başında bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın katil zanlısı, bugün (17 Ekim 2012) Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. 

Duruşma öncesinde, saat 9.30-12.00 arasında TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı Gaziantep Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. GYK toplantısının ardından, katılımcı tabip odalarıyla birlikte saat 13.00'de Gaziantep Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Filiz Ünal İncekara ve Dr. İsmail Bulca ile TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Ziynet Özçelik ve Av. Özgür Erbaş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Amasya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Gaziantep-Kilis, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Van-Hakkari Tabip Odalarının başkan ve yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında, bir kez daha sağlıkta yaşanan sıkıntıların sorumlularının hekimler ve sağlık çalışanları olmadığı anımsatıldı. 

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Savaş Gürsoy burada yaptığı konuşmada, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve baskının meclisteki milletvekillerinin boynunda olduğunu ve bir an önce yasal düzenleme istediklerini ifade etti. Basın açıklamasını TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan okudu. İlhan, daha önce kendisine kerelerce hatırlatılmış olmasına karşın Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, kendisine bağlı bir devlet hastanesinde öldürülen bir hekimin duruşmasına katılmamamış olmasını kınadı.

Basın açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Dr. Önder Aydıngöz ve Gaziantep Aile Hekimleri Derneği temsilcileri de katıldılar.  

Saat 14.00'de başlayan duruşmaya, sanığın yaşının 18'in altında olduğu gerekçesiyle, tarafların yakınları dışındakiler alınmadı. Dr. Ersin Arslan'ın avukatları tarafından sanığın yaş tespitinin yapılması talep edildi. 

Duruşma sürerken, tabip odaları da eş zamanlı basın toplantısı/açıklaması ve etkinliklerle sağlık alanında şiddeti ve bozuk düzenin faturasının hekimlere çıkarılmasını protesto ettiler.