Sağlık'ta Şiddete En Çok Maruz Kalanlar Doktorlar

  10.11.2012   1822 okunma   
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sağlık çalışanlarının çalışma hayatındaki sorunları araştırmasını TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu'na sundu.

62 ilde yapılan araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının yüzde 30'u bir kaç kez sözlü ve fiziksel şiddete, yüzde 14'ü bir çok kez şiddete, yüzde 9'u bir kez sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

Yüzde 8.5'u ise sayısını hatırlayamadığı kadar şiddete uğradı.

Sağlık çalışanları arasında en fazla şiddete uğrayanlar doktorlar. Doktorların yüzde 78'i şiddete maruz kaldı. Hemşireler yüzde 69 oranında şiddete uğrarken, en az şiddete maruz kalanlar yüzde 44 oranıyla memurlar.

Doktorların yüzde 47'si bir kaç kez, yüzde 9'u sayısını hatırlayamadığı kadar, hemşirelerin yüzde 30'u bir kaç defa, yüzde 9'u sayısını hatırlayamadığı kadar, sağlık teknikeri/teknisyenlerin ise yüzde 30'u bir kaç kez, yüzde 9'u sayısını hatırlayamadığı kadar şiddete uğradı.

Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu, şiddet karşısında ya da şiddetten sonra hiç bir şey yapmadı. Şiddetten sonra hiç bir şey yapmayanların oranı yüzde 43, şiddete karşılık verenlerin oranı yüzde 25. Şiddete maruz kalanların yüzde 24'ü idareye şikayette bulunurken, yüzde 5'i dava açtı, yüzde 3'ü ise polise başvurarak şikayetçi oldu.

Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının, bu durum karşısında en fazla gösterdikleri tutum hiç bir şey yapmamak. İkinci olarak geliştirdikleri tutum, şiddete bir defa maruz kalanlar şiddet karşısında idareye şikayette bulunurken, bir kaç kez maruz kalanlar şiddete karşılık verdi.

Cinsiyete göre şiddete maruz kalma arasında anlamlı bir fark yok ama kadınlar erkeklere göre daha çok şiddete uğradı. Erkeklerin yüzde 29'u, kadınların da yüzde 30'u bir kaç defa şiddete maruz kaldı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 63, son 5 yılda sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının gerilediğini, yüzde 52'si vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştiğini düşünürken; yüzde 72'si ise maaşların ve döner sermayelerinin yeterli olmadığını ifade etti.


Kaynak: ntvmsnbc.com / 04.11.2012