Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi 24-25 Ekim'de Ankara'da

  09.09.2015   5231 okunma   
Sağlık sektörü emek yoğun bir sektör ve teknoloji girişi diğer sektörlerin aksine emek gücü ihtiyacını azaltmıyor, artırıyor. Yeni teknolojiler yeni emek gücü ihtiyaçlarını ortaya çıkartırken kamu-özel sağlık sektörü mutlak sömürü mekanizmasıyla hareket ediyor sağlık çalışanlarının; istihdam kuralları esnetilirken, çalışma süreleri ve iş yoğunluğu artırılıyor.

Sağlık çalışanları olarak gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere daha fazla iş kazası ve meslek hastalığı ile karşı karşıya kalırken
yaşadığımız olumsuzluklar devletin resmi rakamlarına yansımıyor, yok sayılıyor. Siyasi iktidar ve sermaye daha fazla kazanmak, daha fazla sömürmek için
mücadele eden, direnç gösteren sendikalarımızın, meslek odalarımızın, derneklerimizin önünü kesmeye çalışıyor. Çalışma alanlarında yaşanan her faciadan sonra siyasi iktidar çalışanların sağlığıve güvenliğine yönelik nutuklar atarken sorumlular serbest kalıyor, suçlu yine
bizler, çalışanlar oluyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan teftişler sonucunda;
— İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması veya risk değerlendirmesinin işyerine özgü olmaması,
— İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılmaması,
— Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi,
— Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık gözetimlerinin yaptırılmaması tespitlerine yasak savar cezalar uygulanıyor.

Sağlık çalışanları olarak sorunlarımızı birlikte tartışmak, yaşadığımız olumsuzlukları ortaya koymak ve tüm çalışanlarla birlikte sağlık çalışanları olarak haklarımıza sahip çıkmak gerçekliğini her geçen gün daha çok kavrıyor ve “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” olarak yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyi daha ileriye taşımaya devam ediyoruz.

Birlikte gerçekleştireceğimiz bu kongrede diğerleri gibi mücadelemizin önemli kilometre taşlarından biri olacaktır.

Saygılarımızla.

24-25 Ekim 2015'de Ankara'da gerçekleştireceğimiz Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5.Ulusal Kongresi Programına ulaşmak için TIKLAYIN

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU