Dr. Özgür Özerdoğan'a Şiddet Kınandı

  04.11.2015   2275 okunma   
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özgür Özerdoğan’ın hasta yakınları tarafından darp edilmesini protesto eden meslek odaları ve sendikalar, hastane önünde basın açıklaması yaptı.
Türk Tabipleri Birliği, Türk Sağlık Sen ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcileri, hekimler ve sağlık çalışanları AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbet görevini yaparken hasta yakınları tarafından darp edilerek yaralanan Dr. Özgür Özerdoğan için eylem yaptılar. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, meslektaşlarına destek verirken, sağlık çalışanlarına giderek artan şiddeti  kınadılar ve çözüm bulunmasını istediler.

Hastane önünde toplanan grup adına açıklama yapan Dr. Fatih Atik, Türkiye’de sağlık çalışanlarına şiddetin giderek arttığına dikkat çekerek “Sağlık personelinin vatandaşlarımıza fedakarca verdiği sağlık hizmetinin karşılığı, sağlık çalışanlarının kanı ya da canı mı olmalıdır?" diye konuştu.

Yasal yaptırımların yetersiz olduğunu vurgulayan Dr. Atik, “Sağlık personeline uygulanan darp, şiddet ve hatta cinayetlerinin karşılığında, şiddeti uygulayanlar ödüllendirilircesine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmakta, bu da şiddete karşı caydırıcılığı ortadan kaldırmaktadır. Sağlık personeline şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların, hak ettikleri en azğır cezayı almaları için konunun takipçisi olup gereğini yapacağız. Sağlık kurumlarındaki yöneticilerin de, sağlık personeline uygulanan bu şiddet karşısında, her türlü tedbiri ivedilikle almaları, personelinin yanında olmasını ve gereken her türlü desteği vermesini istiyor ve bekliyoruz” dedi.

kaynak: ttb.org.tr/02.11.2015