Aynur Doktor İçin Siyah Kurdele Eylemi!

  24.11.2015   2424 okunma   
Sekreterini kocasından korumaya çalışırken bıçaklanarak yaşamını yitiren Doktor Aynur Dağdemir için sağlık çalışanları siyah kurdele takacak.
Samsun’da Perşembe günü şiddete uğrayan hastane çalışanlarını korumaya çalışırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı Doktor Aynur Dağdemir için sağlık meslek odaları eylem düzenliyor. Sağlık çalışanları, kendilerine uygulanan şiddeti protesto etmek için de bu gün ve yarın siyah kurdele takacak, bazı illerde önceden belirlenmiş yerlere siyah çelenk bırakılacak.  Öte yandan Samsun’da 29 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun’un duruşması ise yarın görülecek.

Samsun’da, 29 Mayıs’ta görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda Dr. Kamil Furtun hayatını kaybetmişti. 19 Kasım Perşembe günü ise hastanede görev başında bulunan kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, şiddete uğrayan hasta çalışanlarını korumaya çalışırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.  İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Türk Eczacılar Birliği yanı sıra birçok sağlık odası Dağdemir için eylem çağrısında bulundu. ‘Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet sona ersin’ başlığıyla yapılan çağrıda bu gün ve yarın Dağdemir için çeşitli anmalar yapılacağı bildirildi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK İSYANDAYIZ’

Çağrı metninde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili şu ifadeler kullanıldı:  Kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, kadına yönelik şiddetin kurbanı oldu ve vahşice öldürüldü. Öncelikle acılı ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Bir kadın, bir sağlık çalışanı Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesi nedeniyle tüm kadın ve sağlık örgütleri olarak isyandayız. Bu defa bir meslektaşımızı hem, ‘kadın cinayeti’ hem de, ‘sağlık çalışanına şiddet’ kapsamında kaybetmiş durumdayız. Acı kaybımızdan bu iki önemli toplumsal sorunu çözmek için adım atmayanlar sorumludur. Yetkililer ve yargı, kadın cinayetleri her gün yaşanan en somut sorun iken, yaşam hakkı ihlallerini durdurmak yerine failleri cezasız bırakıyor. Dr. Aynur Dağdemir'in failine cebine bıçak alarak hastane ortamına girme cesareti kazandıran, son dönemde buluşmaya cebinde bıçakla gidip kadın öldürenlere verilen ve toplum vicdanını yaralayan ‘tutku indirimi’, ‘saygınlık indirimi’ gibi ceza indirimleridir. Meslektaşımız, çalışma arkadaşı bir kadına yönelen erkek şiddetini durdurmaya, bir kadının hayatını kurtarmaya çalışırken öldürüldü, bu bakımdan olay tam bir kadın cinayetidir. Ancak aynı zamanda, onun çalıştığı ortamda, görevinin başındayken şiddet sonucunda hayatını kaybetmiş olması, sağlık çalışanına şiddetin geldiği son aşamayı ortaya koyuyor. Yaşam kurtaran yerde; hastane ortamında yaşamını kaybeden meslektaşlarımıza bizi bu defa başka yakan bir acı daha eklendi. Sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle hekime yönelik şiddet artmış durumda. Bu konuda da yetkililer adım atmıyor; Dr. Ersin Aslan'ın, Dr. Kamil Furtun'un adlarını hastaneye vermekle sorun çözülmüyor, hekim cinayetleri devam ediyor. Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etmek için 23 Kasım 2015 Pazartesi günü yakalarımıza Dr. Aynur Dağdemir'in fotoğrafını ve siyah kurdeleler takacağız. Sağlık alanında kamu otoritesi olan Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya gereken önemi vermesini, hekime ve kadına şiddeti önleme konusunda topluma yapıcı bir mesaj vermesini arzu ediyoruz. 24 Kasım 2015 Salı günü ise bütün kadın ve sağlık örgütleri olarak Türkiye çapında eylemler düzenleyeceğiz. Sabah saat 08.30'da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanıp Dr. Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulunacağız. Sağlık Bakanlığı'nı bu etkinliklerimizi kolaylaştıracak düzenlemeler yapmaya ve destek olacak mesajlar yayınlamaya davet ediyoruz. Aynı gün öğlen saatlerinde illerde belirleyeceğimiz toplanma noktalarından, ‘kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet sona ersin’ pankartlarıyla yola çıkarak illerde belirlenecek noktalara yürüyüp siyah çelenk bırakacağız.’’

kaynak: medimagazin.com.tr/23.11.2015