Dr. Aynur Dağdemir’in Öldürülmesi Samsun’da Yürüyüşle Protesto Edildi

  24.11.2015   2362 okunma   

Dr. Aynur Dağdemir’in birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken vahşice öldürülmesi, 20 Kasım 2015 Cuma günü toprağa verilmesinin ardından, Samsun’daki meslek ve kadın örgütleri ile sendikaların çağrısıyla düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Saat 17.30’da Çiftlik Caddesi üzerinde toplanan kadın ve sağlık örgütleri ile sendikaların temsilcileri, buradan Dağdemir’in çalıştığı hastanenin önüne yürüyüş yaptılar. Yürüyüşe TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Osman Öztürk, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Fatih Özkan, Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat, SES Samsun Şube Başkanı Süleyman Bal katıldılar. Hastane önünde yapılan basın açıklamasını Süleyman Bal okudu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de sağlık çalışanlarına ve kadınlara yönelik artan şiddete dikkat çekerek, bu şiddet ortamını besleyen toplumsal ve siyasal koşullara işaret etti. Toplumu kamplaştıran, sorun çözme yöntemi olarak şiddeti gösteren siyasal anlayışın şiddeti neden olduğunu belirten İlhan, “Türkiye’de şiddetin artmasında evladını kaybeden anneyi meydanlarda yuhalatan, ‘öfke de bir hitabet sanatıdır’ diyen siyasal anlayış etkilidir” diye konuştu.

 

kaynak: ttb.org.tr/21.11.2015