Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım

  27.07.2016   5026 okunma   

Sağlık çalışanları hizmet sunumu sırasında diğer çalışma alanlarında da olduğu gibi birçok iş kazası ve işe bağlı (meslek) hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Ülkemizde iktidarların ve işverenlerin iş kazası ve işe bağlı hastalıklara yaklaşımlarındaki olumsuzluklar ve olayların kayıt altına alınmasında yaşanan sıkıntılar tüm çalışanlar açısından olduğu gibi sağlık çalışanları açısından da önemli bir sorun olarak ortadadır.

Bu nedenle Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından oluşturulan alt çalışma grubu sağlık çalışanları temelinde iş kazası ve işe bağlı hastalıklara yönelik bir çalışma yürütmüş ve bu çalışmanın içeriğini,  sonuçlarını yazılı olarak raporlaştırmıştır.

Raporu bilgilerinize, değerlendirmelerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grubu

Rapor İçin Tıklayınız