Şiddeti köpürten de çözmeyen de iktidar

  09.10.2018   1482 okunma   

Hekimler, ‘sağlıkta dönüşüm’le kendilerini hedef haline getiren iktidarın, çözüm odaklı herhangi bir adım atmadığını da söylüyor.

AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artarak devam ediyor. Son olarak İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman yaşamını yitirdi, Sakarya’da ise Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) da, “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” başlığıyla bir eylem planı oluşturdu. Bu kapsamda hekimler, yarından itibaren 16 Ekim Salı gününe kadar Kadıköy’de Beşiktaş İskelesi önünde her gün saat 18.00-20.00 arasında nöbet tutacak.

İktidarın şiddet dili

Şiddeti kutsayan, baskıcı politikalar ve gericileşme sonucu şiddet AKP döneminde toplumda hızla yayıldı. Toplumun her alanına nüfuz eden şiddet, sağlık alanında da kendini gösterdi. Sağlık alanında şiddeti tetikleyen faktörler ise şöyle sıralanabilir:

¦ Sağlıkta uygulanan yanlış politikalar şiddeti tetikleyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. AKP’nin her fırsatta övünerek bahsettiği ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile sağlık piyasa koşullarına terk edildi.

¦ Hasta-hekim ilişkisi işletme-müşteri ilişkisine dönüştürüldü. İktidar sahiplerinin toplumda oluşturduğu müşteri memnuniyeti mantığı ile, hasta ve yakınlarında beklentiler oluşturuldu. İktidarın ‘Sağlığı dönüştürdük, ama hekimler uygulamıyor’ söylemleri de, sözde çok iyi olan sağlık alanında hekimin hakkını gasp ettiği düşündürülen hasta, sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı.

¦ Hekimler iktidar tarafından hedef gösterilerek, itibarsızlaştırıldı.

¦ Topluma, buz dağının görülmesini istediği yerini gösteren iktidar, sağlık alanında hastadan tahsil edilen katılım payları ile cepten ödemeleri artırdı, ulaşılamayan sağlık hizmeti de hasta ve hekimi karşı karşıya getirdi.

¦ Şiddet cezasız bırakıldı, Sağlık Bakanlığı yaşanan şiddete karşı tepkisiz kaldı, önlemeye yönelik herhangi bir adım atmadı.

***

Güvenlik bir ortamda görev yapmak istiyoruz

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: Bu durum artık bizim çalışmamızı zorlaştırır ve engeller hale geldi. Bütün sağlık çalışanları özellikle hekimler çok tedirginler. Yeni mezun ve mesleğe atılacak arkadaşlarımız çok tedirginler. İnsanlar üniversite sınavında dahi artık hekim olmayı seçmek istemiyorlar. Bu git gide Türkiye’deki sağlık sisteminin kalitesini çok düşürecek. Bu gidişat ilerleyen süreçte sağlık hizmetinin verilemez hale gelmesine neden olacak. Hastalarımıza sağlık dağıtmak istiyoruz ve bunu da güvenli bir ortamda yapmak istiyoruz.

***

Kışkırtılmış sağlık talebinin yükseltilmesinden vazgeçilmeli

Hekimler taleplerini şu şekilde sıraladı:

¦ Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesi,

¦ Bireysel silahlanmanın kısıtlanarak çözüme ulaştırılması,

¦ Performans sisteminin neden olduğu sorunların giderilmesi,

¦ Hastanelerde yardımcı sağlık personelinin, destek ekibinin artırılması,

¦ Hastaya yeterli vakit ayırılması için kışkırtılmış sağlık talebinin yükseltilmesinden vazgeçilmesi,

¦ Ders kitaplarından şiddet öğelerinin kaldırılması,

¦ Toplumsal gerginliğin aza indirilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın ve yetkililerin soruna el atmaları,

¦ Tabip odaları, Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık dernekleri ile bir araya gelerek ‘Neler yapılabilir’in değerlendirilmesi ve konuşulması.

***

Her gün 30 sağlık çalışanına şiddet

Son verilere göre, yılda 12 bin, günde ise 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde görevi başında öldürülen hekim sayısı 1 iken, bu sayı son 16 yılda 11’e çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise, 14 Mayıs 2012 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68 bin 375’tir. Yine Bakanlığın verilerine göre, 2013-2017 yılları arasında her saat başı bir doktor şiddete maruz kaldı.

kaynak: birgun.net/09102018