Hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” için Meclis’te

  18.10.2018   1650 okunma   

TTB Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odası başkanları “Sağlıkta Şiddet Yasası” önerisi için Meclis’e giderek TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü.

Gök, “CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ağır hapis cezası öngören bir yasa teklifinin Sağlık Komisyonu'nda biran önce gündeme gelmesi için girişimde bulunacağım” dedi

“Sağlıkta Şiddet Yasası” için bir haftadır “beyaz nöbet” eylemleri yapan hekimler Ankara’da bir araya geldi. TTB Merkez Konseyi üyeleri ve çeşitli illerden Ankara’ya gelen tabip odası başkanları Meclis’e giderek “Sağlıkta Şiddet Yasası” önerisi ile ilgili TBMM Başkanvekili Levent Gök görüştü.
 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile yaptıkları görüşmenin detaylarını BirGün’e anlattı. Gök’ün sürecin yakın takipçisi olacağını belirttiğini söyleyen Adıyaman, görüşmeye ilişkin şunları anlattı: “2012 yılında TTB’nin desteğiyle bir araştırma komisyonu toplandığını, bir rapor hazırladığını ama raporun gereklerinin yerine getirilmediğini belirttik. Gök, 'CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ağır hapis cezası öngören bir yasa teklifinin Sağlık Komisyonu’nda biran önce gündeme gelmesi için girişimde bulunacağım'dedi. Ayrıca, Meclis Başkanı ile görüşebilmemiz için aracı olacağını söyledi. CHP’nin sunduğu teklifin Sağlık Komisyonu’nun gündemine gelmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Gök, yasa teklifinin çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı.”

ŞİDDETE KARŞI KARARLILIK DEKLARASYONU

Meclis’te yapılan görüşme öncesinde TTB genel merkez binası önünde “Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu” okundu.
Şiddete karşı kararlı bir mücadele edileceği vurgulanan deklarasyonda, “Bugünden itibaren benzer bir vahim olayla karşılaşıldığında, o sağlık kurumunda sağlık hizmeti duracak. Şehirdeki bütün hekimler ve sağlık çalışanları olayı duydukları andan itibaren günün hangi saati olursa olsun o sağlık kurumuna akın edecekler. En yetkili ağızlardan net, kararlı ve sonuç alıcı bir tutum gelinceye kadar ‘işlerine güçlerine’ ara verecek, yaşamlarına sahip çıkmak için sağlıkta şiddete ve bu şiddete seyirci kalanlara karşı ‘iş bırakarak beyaz nöbet’e başlayacaklardır” ifadeleri dikkati çekti.

Sağlıkta Şiddet Yasası için beş yıldır beklenildiği ifade edilen deklarasyonda şunlara yer verildi: “Ellerinde yasa çıkarma gücü bulunduğu halde adım atmayan hükümet yetkililerini, söz ve oy hakkına sahip muhalefet partilerini, başta Sağlık Bakanı olmak üzere konunun ilgilisi tüm bürokratları tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Biz hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız birbirine rakip değil, şiddet içermeyen nitelikli bir sağlık hizmetinin eşit iki tarafıyız. Nitelikli sağlık hizmetinin ortak talebimiz olduğundan hareketle, halkımızı da sağlık ortamında şiddeti ortadan kaldırmak için bizlerle yan yana durmaya çağırıyoruz.”

kaynak: birgun.net/17.10.2018