'Şehir hastaneleri sağlıkta şiddeti tırmandıracak'

  20.12.2018   1378 okunma   

Ankara Tabip Odası’nın şiddet anketine göre, hekimler şiddetin sebeplerini “Siyasilerin söylemleri, sağlık çalışanlarının şikâyet edildiği SABİM hattı ve Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak sıraladı.

Burcu Cansu/ Birgün Ankara Tabip Odası’nın şiddet anketine göre, hekimler şiddetin sebeplerini “Siyasilerin söylemleri, sağlık çalışanlarının şikâyet edildiği SABİM hattı ve Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak sıraladı.

Ankara Tabip Odası’nın kamu ve özelde çalışan asistan, pratisyen, uzman, aile ve işyeri hekiminin katılımı ile yaptığı ankete göre, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete siyasilerin söylemleri, sağlık çalışanlarının şikâyet edildiği SABİM hattı ve iş yükünü artıran Sağlıkta Dönüşüm Programı neden oluyor.

500 hekimin katılımı ile yapılan ankette, Ankara’daki devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan asistan, pratisyen, uzman, aile ve işyeri hekimine, sağlıktaki şiddetin sebepleri ve çözüm önerilerini içeren sorular yöneltildi.

Siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyanlarının hekime yönelik şiddete etkisine yönelik soruya ankete, katılanların yüzde 94.76’sı “evet” derken, katılımcıların yüzde 97.73’ü de “aşırı hasta ve iş yükü hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artırıyor mu” sorusuna “katılıyorum” yanıtını verdi.

Hekimlerin yüzde 90.40’ı da SABİM’in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ederek sağlık alanında şiddeti artırdığı görüşünü destekledi.

Hekimlere, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte nitelikli sağlık hizmeti sunulmadığı için şiddetin artırdığı tespiti yapılan soruya ise yüzde 74.35’i oranında olumlu yanıt verdi.

Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin diğer sebepleri arasında Sağlıkta Dönüşüm Programı ile uygulamaya konulan performans sistemi, hasta-hekim görüşmesinin beş dakikaya düşürülmesinden kaynaklanan iletişim eksikliği de öne çıktı.

Şehir hastaneleri şiddeti artıracak

“Şehir hastanelerinin hizmete geçmesi ile birlikte iş yükünün artacağı ve dolaylı yoldan şiddet olaylarını etkileyip etkilemeyeceği” sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 69.19’u “dolaylı yoldan şiddetin artacağı” görüşünü dile getirdi.
Ankette çözüme ilişkin sorulara karşılık katılımcıların yüzde 97.38’i şiddetin azalması için Sağlık Bakanlığı’nın TTB, hasta dernekleri, sendikalar ile ortak hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Basın yayın kuruluşlarının haberleri sunuş şeklinin de şiddeti önlemede etkili olup olmayacağı sorusunu da katılımcıların yüzde 97.20’si olumlu yanıtladı.

Kaynak: gercekgundem/19.12.2018