Sağlıkta şiddete karşı mücadele protestosu

  19.04.2019   1423 okunma   

17 Nisan 2012’te bir hasta yakını tarafından kalbinden bıçaklanarak görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan Edirneli sağlık çalışanları tarafından anıldı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Edirne Tabip Odası öncülüğünde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları meslektaşları Dr. Ersin Arslan katledildiği günün  ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak ilan edilmesini ve sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılmasını istedi.

“Birçok hekim hasta yakını tarafından şiddete uğruyor”

Basın açıklamasını okuyan Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal, ülkede hekim cinayetlerinin yaygınlaştığını ve doktorların sağlık hizmeti üretirken yaşamlarını kaybettiklerini söyledi.  Dr. Memet Akbal birçok hekimin hasta yakını tarafından şiddete uğradığını belirterek katledilen veya baskılar nedeniyle hayatına son veren sağlık çalışanlarının isimlerini okudu.

“Hekimler ölümle yüz yüze geliyor”

Yüzlerce meslektaşının çalıştığı kurumlarda ölümle yüz yüze geldiğini dile getiren Akbal, “Kimi zaman Suruç'ta olduğu gibi hastaneler basıldı, kimi zaman Urfa'da tanıklık ettiğimiz gibi hekimlerin kafalarında kaldırım taşları parçalandı, bazen İzmir'de olduğu gibi Aile Sağlık Merkezleri basılıp hekimlerin kafaları kırıldı” dedi.

Sağlıkta şiddetin bitmediğini söyleyen Akbal, önceki gün Adana’da meydana gelen Aile Sağlığı Merkezi’ndeki saldırıyı örnek verdi.  Akbal, Tüm bu saldırılardan sonra iş bırakma eylemi, uyarı eylemleri, komisyon toplantıları ve sağlıkta şiddeti durdurmaya yönelik yürüyüş ve basın açıklamaları yaptıklarını söyledi.

“Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”

Dr. Ersin Arslan'nın ölüm yıldönümünde Türk Tabipleri Birliği ve Edirne Tabip Odası olarak tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Dr. Akbal,

17 Nisan'ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesi ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa taleplerinin hayata geçirilmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.


kaynak: edirnehaber.org/17.04.2019