Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser

  08.12.2015   2759 okunma   
5 Kasım 2014 tarihinde, 6564 sayılı, "YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" yayınlandı. Bu kanun ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 2 ek madde ve bir geçici madde eklenmesi emredilmiştir.
Bu kanunun 2. Maddesinde “Akademik teşvik ödeneğinden” söz edilerek "... her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır." denilmektedir.

Kanunun devamında, "... Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. ..." ifadesi yer almaktadır.

Özetle, kanunda bir önceki yıl yapılan akademik faaliyetlerin karşılığı olarak bir sonraki yıl boyunca her ay bir akademik teşvik ödeneği ödeneceği belirtilmiştir. Bu miktar da kanunda belirtilmiştir. Örneğin bir profesörün akademik teşvik için gereken akademik faaliyetleri tam olduğunda maaşına ek olarak aylık maksimum 750 TL akademik teşvik ödeneği alacaktır. Bu miktar doçent ve diğer öğretim elemanları için de yakın miktarlardır. Ancak bu kanunun geçici 10. maddesinde bu ödeneğin verilebilmesi için bir yönetmelik çıkarılması gerektiği ve yönetmeliğin "dört ay içinde çıkarılıp kanunun uygulanması gerektiği" ifade edilmiştir.

Kanun 5.Kasım 2014 'de yayımlandığına göre yönetmeliğin en geç 5 Mart 2015 tarihinde çıkması beklenirdi. Ancak bu süre içinde yönetmelik çıkmadı. Geç de olsa 2015 yılı içindeYÖK bir yönetmelik taslağı hazırladı sonra yönetmelik konusunda üniversitelere görüş sordu ve yönetmelik taslağını askıya çıkardı. YÖK bilgi edinmeden öğrendiğimize göre bu yönetmeliğe YÖK tarafından son hali verilmiş ve Bakanlar Kuruluna yayınlanmak üzere gönderilmiş ve orada takılmış. Akademisyenler olarak biz de hakkımız biz de aramayı ihmal etmişiz. Şu anda kanunun 2016 yılında uygulanması için en geç Aralık 2015 içinde yönetmelik Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmalı ve yayınlanmalıdır. Yönetmelik Aralık ayında çıkmış olsa bile akademik teşviki oluşturan kalemler geriye dönük işletilebilir mi kuşkuluyum. Ancak yönetmelik Aralık ayında çıkarılmazsa 1 yıllık bir teşvik ödemesi kaybımız olacağını anlıyorum. Ya da bu iş mahkemede çözülme sürecine girer. Bu konuyu takip ederken belki de önerimiz en azından 2016 yılı için çıkarılacak 2 maddelik geçici bir yönetmelikle 2016 yılında tüm öğretim elemanlarına tavandan ödeme yapılması, bu arada çıkarılacak yönetmeliğin ise 2017 yılında uygulanması istenebilir. Bu konuda öğretim elemanları derneklerinden, konu ile ilgili gösterecekleri çaba için şimdiden teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.

kaynak: alakarga sayı 1011/08.12.2015