Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
101 Mobbing - Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şubesi Sunumlar
102 İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Hukuksal Düzenlemeler - Av. Devrim Karakülah Sunumlar
103 Hemşirelik Uygulamalarında Tıbbi Hatalar ve Yargıya Yansıyan Olaylar - Av.Yeter Kılıç Sunumlar
104 Hemşirelik Mesleğinde Tıbbi Uygulamalardan Doğan Sorumluluklar - Av.Nesrin Özkaya Sunumlar
105 Yoğun Bakımlarda Görevli Hemşire Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Hemşirelerin Motivasyonu Üzerine Etkisi - Sval ARABACI Tezler
106 Türkiye'de ki Sağlık Yönteminde Hemşirelik Mesleğinin Durumu ve Geleceğinin Analizi - Nevin GAVAZ Tezler
107 Sağlık Bakım Sistemi İçinde Sağlık Ekip Hizmetleri ve Hemşirenin Rolleri Üzerine Bir Çalışma - Serpil TEKİN Tezler
108 Hemşirelerin Kesici-Delici Alet Yaralanması ile Karşılaşma Durumları ve Karşılaşma Sonrası İzleidkleri Yöntemler - Zehra DİŞBUDAK Tezler
109 Hekim, Hemşire ve Sağlık Yöneticilerini Meslekleşme Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Özlem AYAZ Tezler
110 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi - Dr. Nilüfer KAHRAMAN Tezler
111 Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Hasta Düşmeleri ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi - Seda DUMAN Tezler
112 Toplumun Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı - Dr. Emine SARCAN Tezler
113 Özel ve Kamu Hastanelerinin Organizasyon Yapılarının Karşılaştırılması - Sami DEMİR Tezler
114 Hemşirelerde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ile Atılganlık Düzeyi İlişkisi - Güldeniz AYHAN Tezler
115 Hekim-Hemşire Arasındaki Çatışma Nedenleri - Aysun MANİSALI Tezler
116 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Yüksek Riskli İlaç Uygulamaları Konusundaki Bilgi Durumlarının ve İlaç Hatalarıyla İlgili Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi - Gülden KÜÇÜKAKÇA Tezler
117 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumları ile Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Saime Banu ÖNSÖZ Tezler
118 Sağlık Çalışanlarının Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri - Fatma CANLI Tezler
119 Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde İşe Yabancılaşma - Zühal YETİŞ Tezler
120 Hemşirelerde Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi - Hanım SEYREK Tezler
121 Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı ve Nedenlerinin İncelenmesi - Aysun ÜNAL Tezler
122 Cerrahi Klinklerde Çalışan Hemşirelerin Mizah Tarzları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması - Sevil GÜVEN Tezler
123 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Hekim ve Hemşirelerin Tutumları - Müesser ÖZCAN ŞENSES Tezler
124 Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisi - Seden AK SÜTLÜ Tezler
125 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi - Hanife SARIÇAM Tezler
126 Hekim ve Hemşirelerin İşbirliğine ilişkin Tutumları ve Birbirlerini Profesyonellik Açısından Değerlendirmeleri - Reyhan ÖZKARACA Tezler
127 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
128 Ameliyathane Kaynaklı Cerrahi Alan İnfeksiyonlarından Korunmada Ameliyat Hemşirelerinin Aldıkları Önlemler - Nurdan Pala Tezler
129 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
130 İşsiz Yaşam: İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri KİTAPLAR
131 KİTAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 2013 KİTAPLAR
132 Kitap: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Sınıfsal Bir Bakış - G.Emre Gürcanlı KİTAPLAR
133 Kitap: İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk KİTAPLAR
134 İstanbul Üniversitesi’nin Sağlık Çalışanları Neden Grevde? - Dr. Coşkun Canıvar Makaleler
135 Hekimlerde Tükenmişliğin Nedeni Sağlık Politikaları - Halkın Doktorları Makaleler
136 Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu-1 Tezler
137 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 47. Sayı çıktı Broşürler
138 Hastanede İş Cinayetine Ramak Kala - Dr.Coşkun Canıvar Makaleler
139 TBMM'nin Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
140 iş Cinayetleri Almanağı 2012 KİTAPLAR
141 TBMM Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Broşürler
142 TBMM Sporda Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu Broşürler
143 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 45.Sayısı Broşürler
144 Radyasyon Güvenliği- Doç. Dr. Sait ALBAYRAM Sunumlar
145 Bir Görüntüleme Merkezinde Uygulamaların Çalışan Güvenliği Açısında Değerlendirilmesi- Hem. Nurten ÇETİNKAYA Sunumlar
146 Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri Broşürler
147 Hastanelerde İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu-Prof.Dr.H.Hilmi Sabuncu Makaleler
148 Sosyal Güvenlik Kurumu dalga mı geçiyor – Ertuğrul Bilir Makaleler
149 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 44.Sayısı Broşürler
150 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 43.Sayısı Broşürler