Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
51 Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet - Ali İrfan Yavuz Tezler
52 Sağlık İşletmeleri Personelinin İşe Yabancılaşma Düzeyi: Van İli Örneği - Fadile Gürsoy Tezler
53 Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması - Gülhan Akman Tezler
54 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güveliğine Etkisi ve Bir Uygulama - Aytaç Hisar Tezler
55 Sağlık Personeli Çalışma Saatlerinin Performans Üzerine Etkisi: Ankara'da Bir Hastane Örneği - Pınar Şahin Tezler
56 Örgütsel Stres ve Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yolları - Ayten Güler Tezler
57 Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Aletleri Güvenli Kullanımlarının İncelenmesi - Keriman Yıldız Tezler
58 Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği - Yeşim Karaca Tezler
59 Hastane Çalışanlarında Motivasyonu Etkileyen Faktörler - Figen Şengül Tezler
60 Çalışma Hayatında Stres ve Sağlık Çalışanları - Hatice İlter Tezler
61 Çalışanlarda Stres Kaynakları, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Sağlık Sektörü - Ahmet Balcı Tezler
62 Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta ve Çalışan Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi - Şemsettin Varol Tezler
63 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Nasıl Bir Mücadele? / Mehtap Türkay, Başak Göktaş Makaleler
64 Meslek Hastalıklarından Merhaba - Prof. Dr. İbrahim Akkurt Makaleler
65 Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Örneği - Mehmet ZENCİR, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Makaleler
66 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
67 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi 51-52. Sayısı Çıktı Broşürler
68 Şiddet Toplumu - Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) Makaleler
69 Hemşire ve ebelerin yüz yıllık ihaneti… – Zeynel Abidin Kaplan Makaleler
70 Durmadan Çalışmak Sağlığı Bozar - Eriş Bilaloğlu Makaleler
71 Vatandaş Doktorlara Patlamaya Hazır - Prof. Dr. Erol ÖZMEN Makaleler
72 "Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı ve Güvenliği" Kitabı Çıktı! KİTAPLAR
73 Suç ve Ceza: İşçi Ölümlerinde Kim Ceza Alır, Kim Ceza Almalıdır? - Emre Gürcanlı Makaleler
74 Musculoskeletal Disorders Among Nurses Compared With Two Other Occupational Groups (H. Harcombe, G. P. Herbison, D. McBride and S. Derrett) Makaleler
75 Aile Hekimlerinin Tükenmişlik Durumları Ve İlişkili Faktörler (Zeynep Baykan, Fevziye Çetinkaya, Melis Naçar, Alper Kaya, M. Ümit Işıldak) Makaleler
76 Şirket Suçları ve Ceza Hukuku Sistemi: Kıta Avrupasından Tecrübeler - Annie Thébaud_Mony ve François Lafforgue Makaleler
77 Mesleki Riskler Ve Korunma Yöntemlerine Ait Broşürler Yayınlandı! Broşürler
78 Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Uyku Yapısındaki Değişiklikler - Bülent Devrim AKÇAY Tezler
79 Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve Akut Stres Bozukluğu İle Uyum Bozukluğunun Klinik Açıdan Karşılaştırılması - Dr. Serkan Bilgiç Tezler
80 Travma Sonrası Stres, Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Tanrı Algısı Arasındaki İlişki - Parvaneh Ebrahımı Dınvar Tezler
81 Travma Sonrası Bilişler Ölçeği ( Posttraumatic Cognitions Inventory ) Türkçe Uyarlama ve Üniversite Öğrencileri Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması - Didem Yağcı Yetkinler Tezler
82 Sosyal Psikiyatride Kullanılan Psikolojik Testler - Rabia Onur Cansız Tezler
83 Arama-Kurtarma Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Belirtileri Ve Travma Sonrası Büyüme İle İlgili İlişkili Değişkenler - Banu Yılmaz Tezler
84 Acil Ve Yoğun Bakım Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Tükenmişlik Ve İlişkili Etkenler - Dr. Erkan Baysak Tezler
85 Yargıtay Kararları Işığında ve 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Kavramı - Ömer Akbay Tezler
86 Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yaptırımları - Ali Ekin Tezler
87 İşverenin İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu - Elif Samancı Tezler
88 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında İş Güvenliği Uzmanlığı - Erdal Timuçin Bıyıkçı Tezler
89 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bakımından Denetim Planlamasında Şirketlerde Web Tabanlı Uygulama - Tolga Pehlivan Tezler
90 AB ve Türkiye'de İş Süreleri ve Dinlenme Haklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Ferit Urgun Tezler
91 AB İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu - Mahmut Kabakcı Tezler
92 Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz - TODAİ Sunumlar
93 Mobbing ( İş Yerinde Psikolojik Şiddet ) - Sibel Öztürk Sunumlar
94 Mobbing - Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar
95 Mobbing - Muzaffer Yakıcı, Gülda Tütüncüoğlu Sunumlar
96 Kurumlarda "Mobbing" Kavramının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi - Issen A. jehad Sunumlar
97 Mobbing (Bezdirici) - Erkan Çetintaş Sunumlar
98 Çalışma Yaşamında Psikososyal Faktörler-Dr.Tevfik Pınar Sunumlar
99 Mobbing - Doç. Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar
100 Mobbing: İşyerinde Psikolojik Şiddet - Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Sunumlar