Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
51 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
52 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
53 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
54 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler
55 İş Cinayetleri mi İşçi Cinayetleri mi? - Emre Gürcanlı Makaleler
56 Sağlık Sektöründe Etik ve İklim Ve Yıldırma(Mobbing) Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Doç. Dr. Bayram Şahin, Uzman Tuğba Dündar Tezler
57 Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet - Ali İrfan Yavuz Tezler
58 Sağlık İşletmeleri Personelinin İşe Yabancılaşma Düzeyi: Van İli Örneği - Fadile Gürsoy Tezler
59 Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması - Gülhan Akman Tezler
60 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güveliğine Etkisi ve Bir Uygulama - Aytaç Hisar Tezler
61 Sağlık Personeli Çalışma Saatlerinin Performans Üzerine Etkisi: Ankara'da Bir Hastane Örneği - Pınar Şahin Tezler
62 Örgütsel Stres ve Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yolları - Ayten Güler Tezler
63 Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Aletleri Güvenli Kullanımlarının İncelenmesi - Keriman Yıldız Tezler
64 Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği - Yeşim Karaca Tezler
65 Hastane Çalışanlarında Motivasyonu Etkileyen Faktörler - Figen Şengül Tezler
66 Çalışma Hayatında Stres ve Sağlık Çalışanları - Hatice İlter Tezler
67 Çalışanlarda Stres Kaynakları, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Sağlık Sektörü - Ahmet Balcı Tezler
68 Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta ve Çalışan Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi - Şemsettin Varol Tezler
69 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Nasıl Bir Mücadele? / Mehtap Türkay, Başak Göktaş Makaleler
70 Meslek Hastalıklarından Merhaba - Prof. Dr. İbrahim Akkurt Makaleler
71 Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Örneği - Mehmet ZENCİR, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Makaleler
72 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
73 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi 51-52. Sayısı Çıktı Broşürler
74 Şiddet Toplumu - Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) Makaleler
75 Hemşire ve ebelerin yüz yıllık ihaneti… – Zeynel Abidin Kaplan Makaleler
76 Durmadan Çalışmak Sağlığı Bozar - Eriş Bilaloğlu Makaleler
77 Vatandaş Doktorlara Patlamaya Hazır - Prof. Dr. Erol ÖZMEN Makaleler
78 "Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı ve Güvenliği" Kitabı Çıktı! KİTAPLAR
79 Suç ve Ceza: İşçi Ölümlerinde Kim Ceza Alır, Kim Ceza Almalıdır? - Emre Gürcanlı Makaleler
80 Musculoskeletal Disorders Among Nurses Compared With Two Other Occupational Groups (H. Harcombe, G. P. Herbison, D. McBride and S. Derrett) Makaleler
81 Aile Hekimlerinin Tükenmişlik Durumları Ve İlişkili Faktörler (Zeynep Baykan, Fevziye Çetinkaya, Melis Naçar, Alper Kaya, M. Ümit Işıldak) Makaleler
82 Şirket Suçları ve Ceza Hukuku Sistemi: Kıta Avrupasından Tecrübeler - Annie Thébaud_Mony ve François Lafforgue Makaleler
83 Mesleki Riskler Ve Korunma Yöntemlerine Ait Broşürler Yayınlandı! Broşürler
84 Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Uyku Yapısındaki Değişiklikler - Bülent Devrim AKÇAY Tezler
85 Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve Akut Stres Bozukluğu İle Uyum Bozukluğunun Klinik Açıdan Karşılaştırılması - Dr. Serkan Bilgiç Tezler
86 Travma Sonrası Stres, Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Tanrı Algısı Arasındaki İlişki - Parvaneh Ebrahımı Dınvar Tezler
87 Travma Sonrası Bilişler Ölçeği ( Posttraumatic Cognitions Inventory ) Türkçe Uyarlama ve Üniversite Öğrencileri Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması - Didem Yağcı Yetkinler Tezler
88 Sosyal Psikiyatride Kullanılan Psikolojik Testler - Rabia Onur Cansız Tezler
89 Arama-Kurtarma Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Belirtileri Ve Travma Sonrası Büyüme İle İlgili İlişkili Değişkenler - Banu Yılmaz Tezler
90 Acil Ve Yoğun Bakım Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Tükenmişlik Ve İlişkili Etkenler - Dr. Erkan Baysak Tezler
91 Yargıtay Kararları Işığında ve 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Kavramı - Ömer Akbay Tezler
92 Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yaptırımları - Ali Ekin Tezler
93 İşverenin İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu - Elif Samancı Tezler
94 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında İş Güvenliği Uzmanlığı - Erdal Timuçin Bıyıkçı Tezler
95 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bakımından Denetim Planlamasında Şirketlerde Web Tabanlı Uygulama - Tolga Pehlivan Tezler
96 AB ve Türkiye'de İş Süreleri ve Dinlenme Haklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - Ferit Urgun Tezler
97 AB İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu - Mahmut Kabakcı Tezler
98 Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz - TODAİ Sunumlar
99 Mobbing ( İş Yerinde Psikolojik Şiddet ) - Sibel Öztürk Sunumlar
100 Mobbing - Dr. Necati Cemaloğlu Sunumlar