Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
151 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 43.Sayısı Broşürler
152 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem METE KILIÇ, Neslihan ÇEVİKSOY, Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES Makaleler
153 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 43. sayı Tezler
154 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
155 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
156 Üretim İlişkilerinin Diş Teknisyenlerinde Yarattığı Sağlık Riskleri Ve Meslek Hastalıkları – Coşkun Canıvar Makaleler
157 Konyalım Yine Yürümedin ki, Oysa Bu Gün Senin Günündü - Uzm. Dr. Cihangir ERGÜN Makaleler
158 ‘Şiddetle Başa Çıkmak’ Broşürünün 2. Baskısı Yayınlandı Broşürler
159 Akdeniz Üniversitesi’nde Taşeron Sağlık İşçilerinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Durum Tespiti - Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen Makaleler
160 Aile Hekimliğinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler Makaleler
161 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin Bir Dönemselleştirme Denemesi - Doç.Dr. Gürkan Emre Gürcanlı Makaleler
162 Hastanelerden Hekim Manzaraları - Dr. Ümit Şen Makaleler
163 Hastanelerin Afete Hazırlığı Ve Hastane Afet Planları - Dr. İlhan Öztürk Makaleler
164 Özel Hastanelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" Mekanizmasını İşletmek Neden Önemli? - Dr. Suat Sarp Makaleler
165 Asistan Doktorlar Uykusuz ve Yorgun - Prof. Dr. E. Murat Tuzcu Makaleler
166 “Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler - Dr. Erol Özmen, Dr. E. Oryal Taşkın Makaleler
167 Hekime Şiddet Nereden Çıktı - Prof. Dr. Peykan Gökalp Makaleler
168 Sağlık Personelinde Lateks Enerjisi - Osman Şener Makaleler
169 Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi - Seyhan Hıdıroğlu Makaleler
170 Hastanelerde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Makaleler
171 Türkiye’de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları Makaleler
172 Diş Teknisyenlerinde Slikozis Sunumu Sunumlar
173 Sağlık Ortamında Şiddete Hayır Genel Eğitim Modülü Makaleler
174 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Şiddet Sunumu Sunumlar
175 Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi - Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ Makaleler
176 Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde İş ve Çalışma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve Bu Riskleri Hemşirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması - İlknur TAŞÇIOĞLU Makaleler
177 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Konusunda Bilgi ve Korunmaya Yönelik Uygulamaları - Özlem Demet Sayar Işık Makaleler
178 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem SAYGILI Makaleler
179 Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede PRECEDE Modelinin Kullanımı - Gül BÜLBÜL MARAŞ Makaleler
180 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Makaleler
181 Sağlık Ortamında Şiddet Ve Hekimler Sunumu Sunumlar
182 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Makaleler
183 Hastane Acil Servislerinin Organizasyonu ve Yönetimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi - Gökmen Deniz Aydın Makaleler
184 Çalışırken Ölmek İstemiyoruz – Ünzile Şen Makaleler
185 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sunumları Sunumlar
186 Tehdit, Öfke, Şiddet: Kime Karşı? Neden? - Doç. Dr. Elif Atıcı Makaleler
187 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sonuç Raporu Makaleler
188 "sistematik duyarsızlaştırma"ya hizmet etmeyelim - mustafa sütlaş Makaleler
189 Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri - TTB Broşürler
190 Hastane Enfeksiyonları ve Mescitte Namaz - Dr. Zeki Gül Makaleler
191 Hemşirelerin İşgücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi - Nazife ŞAHAN ÖZTÜRK, Yasemin AKBULUT Makaleler
192 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi Makaleler
193 Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları - Önder Ergönül Makaleler
194 Çin'de Doktorlara Karşı Şiddet Nasıl Son Bulur? Makaleler
195 Radyasyon Güvenlik Kılavuzu (Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri) Broşürler
196 Ambulans Kazalarını Önlemek İçin Ciddi Tedbirler Alınmalı - Prof. Dr. Ömer POYRAZ Makaleler
197 Acil Sağlık Çalışanlarının Hakları - Eryılmaz M., Yılmaz S. Makaleler
198 Acil Birim Çalışanlarına Hasta ve Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK Makaleler
199 Acil Servisteki Kritik Hasta Yakınlarının Gereksinimleri ve Karşılanma Durumu - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK Makaleler
200 Cep telefonları ve Baz İstasyonları; Merak Edilen Sorular ve Yanıtları Broşürler