Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
151 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem METE KILIÇ, Neslihan ÇEVİKSOY, Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES Makaleler
152 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 43. sayı Tezler
153 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
154 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
155 Üretim İlişkilerinin Diş Teknisyenlerinde Yarattığı Sağlık Riskleri Ve Meslek Hastalıkları – Coşkun Canıvar Makaleler
156 Konyalım Yine Yürümedin ki, Oysa Bu Gün Senin Günündü - Uzm. Dr. Cihangir ERGÜN Makaleler
157 ‘Şiddetle Başa Çıkmak’ Broşürünün 2. Baskısı Yayınlandı Broşürler
158 Akdeniz Üniversitesi’nde Taşeron Sağlık İşçilerinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Durum Tespiti - Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen Makaleler
159 Aile Hekimliğinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler Makaleler
160 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin Bir Dönemselleştirme Denemesi - Doç.Dr. Gürkan Emre Gürcanlı Makaleler
161 Hastanelerden Hekim Manzaraları - Dr. Ümit Şen Makaleler
162 Hastanelerin Afete Hazırlığı Ve Hastane Afet Planları - Dr. İlhan Öztürk Makaleler
163 Özel Hastanelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" Mekanizmasını İşletmek Neden Önemli? - Dr. Suat Sarp Makaleler
164 Asistan Doktorlar Uykusuz ve Yorgun - Prof. Dr. E. Murat Tuzcu Makaleler
165 “Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler - Dr. Erol Özmen, Dr. E. Oryal Taşkın Makaleler
166 Hekime Şiddet Nereden Çıktı - Prof. Dr. Peykan Gökalp Makaleler
167 Sağlık Personelinde Lateks Enerjisi - Osman Şener Makaleler
168 Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi - Seyhan Hıdıroğlu Makaleler
169 Hastanelerde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Makaleler
170 Türkiye’de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları Makaleler
171 Diş Teknisyenlerinde Slikozis Sunumu Sunumlar
172 Sağlık Ortamında Şiddete Hayır Genel Eğitim Modülü Makaleler
173 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Şiddet Sunumu Sunumlar
174 Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi - Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ Makaleler
175 Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde İş ve Çalışma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve Bu Riskleri Hemşirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması - İlknur TAŞÇIOĞLU Makaleler
176 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Konusunda Bilgi ve Korunmaya Yönelik Uygulamaları - Özlem Demet Sayar Işık Makaleler
177 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem SAYGILI Makaleler
178 Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede PRECEDE Modelinin Kullanımı - Gül BÜLBÜL MARAŞ Makaleler
179 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Makaleler
180 Sağlık Ortamında Şiddet Ve Hekimler Sunumu Sunumlar
181 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Makaleler
182 Hastane Acil Servislerinin Organizasyonu ve Yönetimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi - Gökmen Deniz Aydın Makaleler
183 Çalışırken Ölmek İstemiyoruz – Ünzile Şen Makaleler
184 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sunumları Sunumlar
185 Tehdit, Öfke, Şiddet: Kime Karşı? Neden? - Doç. Dr. Elif Atıcı Makaleler
186 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sonuç Raporu Makaleler
187 "sistematik duyarsızlaştırma"ya hizmet etmeyelim - mustafa sütlaş Makaleler
188 Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri - TTB Broşürler
189 Hastane Enfeksiyonları ve Mescitte Namaz - Dr. Zeki Gül Makaleler
190 Hemşirelerin İşgücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi - Nazife ŞAHAN ÖZTÜRK, Yasemin AKBULUT Makaleler
191 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi Makaleler
192 Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları - Önder Ergönül Makaleler
193 Çin'de Doktorlara Karşı Şiddet Nasıl Son Bulur? Makaleler
194 Radyasyon Güvenlik Kılavuzu (Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri) Broşürler
195 Ambulans Kazalarını Önlemek İçin Ciddi Tedbirler Alınmalı - Prof. Dr. Ömer POYRAZ Makaleler
196 Acil Sağlık Çalışanlarının Hakları - Eryılmaz M., Yılmaz S. Makaleler
197 Acil Birim Çalışanlarına Hasta ve Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK Makaleler
198 Acil Servisteki Kritik Hasta Yakınlarının Gereksinimleri ve Karşılanma Durumu - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK Makaleler
199 Cep telefonları ve Baz İstasyonları; Merak Edilen Sorular ve Yanıtları Broşürler
200 Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi Makaleler