Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
151 Bir Görüntüleme Merkezinde Uygulamaların Çalışan Güvenliği Açısında Değerlendirilmesi- Hem. Nurten ÇETİNKAYA Sunumlar
152 Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri Broşürler
153 Hastanelerde İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu-Prof.Dr.H.Hilmi Sabuncu Makaleler
154 Sosyal Güvenlik Kurumu dalga mı geçiyor – Ertuğrul Bilir Makaleler
155 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 44.Sayısı Broşürler
156 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 43.Sayısı Broşürler
157 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem METE KILIÇ, Neslihan ÇEVİKSOY, Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES Makaleler
158 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 43. sayı Tezler
159 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
160 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
161 Üretim İlişkilerinin Diş Teknisyenlerinde Yarattığı Sağlık Riskleri Ve Meslek Hastalıkları – Coşkun Canıvar Makaleler
162 Konyalım Yine Yürümedin ki, Oysa Bu Gün Senin Günündü - Uzm. Dr. Cihangir ERGÜN Makaleler
163 ‘Şiddetle Başa Çıkmak’ Broşürünün 2. Baskısı Yayınlandı Broşürler
164 Akdeniz Üniversitesi’nde Taşeron Sağlık İşçilerinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Durum Tespiti - Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen Makaleler
165 Aile Hekimliğinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler Makaleler
166 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin Bir Dönemselleştirme Denemesi - Doç.Dr. Gürkan Emre Gürcanlı Makaleler
167 Hastanelerden Hekim Manzaraları - Dr. Ümit Şen Makaleler
168 Hastanelerin Afete Hazırlığı Ve Hastane Afet Planları - Dr. İlhan Öztürk Makaleler
169 Özel Hastanelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" Mekanizmasını İşletmek Neden Önemli? - Dr. Suat Sarp Makaleler
170 Asistan Doktorlar Uykusuz ve Yorgun - Prof. Dr. E. Murat Tuzcu Makaleler
171 “Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler - Dr. Erol Özmen, Dr. E. Oryal Taşkın Makaleler
172 Hekime Şiddet Nereden Çıktı - Prof. Dr. Peykan Gökalp Makaleler
173 Sağlık Personelinde Lateks Enerjisi - Osman Şener Makaleler
174 Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi - Seyhan Hıdıroğlu Makaleler
175 Hastanelerde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Makaleler
176 Türkiye’de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları Makaleler
177 Diş Teknisyenlerinde Slikozis Sunumu Sunumlar
178 Sağlık Ortamında Şiddete Hayır Genel Eğitim Modülü Makaleler
179 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Şiddet Sunumu Sunumlar
180 Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi - Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ Makaleler
181 Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde İş ve Çalışma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve Bu Riskleri Hemşirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması - İlknur TAŞÇIOĞLU Makaleler
182 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Konusunda Bilgi ve Korunmaya Yönelik Uygulamaları - Özlem Demet Sayar Işık Makaleler
183 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem SAYGILI Makaleler
184 Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede PRECEDE Modelinin Kullanımı - Gül BÜLBÜL MARAŞ Makaleler
185 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Makaleler
186 Sağlık Ortamında Şiddet Ve Hekimler Sunumu Sunumlar
187 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Makaleler
188 Hastane Acil Servislerinin Organizasyonu ve Yönetimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi - Gökmen Deniz Aydın Makaleler
189 Çalışırken Ölmek İstemiyoruz – Ünzile Şen Makaleler
190 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sunumları Sunumlar
191 Tehdit, Öfke, Şiddet: Kime Karşı? Neden? - Doç. Dr. Elif Atıcı Makaleler
192 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sonuç Raporu Makaleler
193 "sistematik duyarsızlaştırma"ya hizmet etmeyelim - mustafa sütlaş Makaleler
194 Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri - TTB Broşürler
195 Hastane Enfeksiyonları ve Mescitte Namaz - Dr. Zeki Gül Makaleler
196 Hemşirelerin İşgücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi - Nazife ŞAHAN ÖZTÜRK, Yasemin AKBULUT Makaleler
197 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi Makaleler
198 Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları - Önder Ergönül Makaleler
199 Çin'de Doktorlara Karşı Şiddet Nasıl Son Bulur? Makaleler
200 Radyasyon Güvenlik Kılavuzu (Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri) Broşürler